Orange Peel Bucket (OPB, exempel på Gripskopa)

Maximal provlängd/provtagningsdjup: stor variation beroende på modell

Maximal provmängd:  stor variation beroende på modell

Typ av sediment: medelfasta till grova

Hand/vinschmanövrerad: Vinschmanövrerad

Tillämpning

Orange Peel Bucket är en typ av gripskopa som finns i många olika storlekar men är generellt betydligt större än t ex Van Veen-provtagaren. Namnet kommer från att käftarna i skopan liknar apelsinskal. Orange Peel Bucket används främst till grövre sediment som sten och block. Den är därför inte så vanlig vid miljöundersökningar av förorenade sediment, men kan vara nödvändig att använda i vissa situationer. Det kan vara när det förorenade materialet är uppblandat med grövre material. Vid provtagning blir sedimenten blir starkt störda när man öppnar skopan och lägger upp provet på underlaget. Det kan vara svårt att veta vad som är upp och ned i lagerstrukturen. Sedimentets överyta blir ofta eroderad under transporten på vägen upp.

Provtagaren är tung och kräver vinschanordning och hantering av erfaren personal.

Tekniska principer

Provtagaren kan se ut på olika sätt men har som regel flera skopor som griper tag om materialet varefter skopan vinschas upp.

orangepeelbucket

Figur 1. Orange Peel Bucket, stor gripskopa (Foto: Marinen, SGU)

För- och nackdelar

Fördelar

  • Kan utföra provtagning av grova sediment.

Nackdelar

  • Är tung och kräver vinschanordning samt drift av erfaren personal.

  • Proven blir starkt störda.

  • Sedimentets överyta kan eroderas bort när provtagaren dras upp.