Geofysik jord

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Metoderna kan användas för avgränsning av föroreningar, undersöka djup till berg, markförlagda installationer, mm. De metoder som finns tillgängliga är bland annat georadar, resistivitetsmätningar, seismiska mätningar och very low frequency (VLF). Ofta behöver de geofysiska metoderna kompletteras med t.ex. sondering och kemiska analyser, men då de ger en hög upplösning kan de ge mycket värdefull information till undersökningar av förorenade områden. På den här webbplatsen finns inga beskrivningar av metoderna men på SGF:s hemsida finns info om geofysiska undersökningsmetoder med fokus på geoteknik. Ni hittar mer info om metoder i filmen här