Referensgrupp

 Referensgruppen är med under hela processen, från att ta fram webbplatsens struktur och innehåll till att granska det material som publiceras. Gruppens huvudsyfte är att säkerställa att materialet som publiceras är relevant och oberoende. Följande personer har varit deltagit i processen och att granska materialet som publicerats på denna webbplats, flera har även medverkat som författare.

 • Anders Sivertsson -Tyréns
 • Andreas Andjelic -Svevia
 • Anneli Liljemark -Liljemark Consulting
 • Clara Neuschütz -Naturvårdsverket
 • Erika Andersson -Sweco
 • Fredric Engelke -Relement
 • Helena Hellgren -NCC
 • Ingrid Tjensvoll -Naturvårdsverket
 • Johan Helldén - Helldén Environmental Engineering
 • Johanna Moreskog -Ramboll
 • Klas Arnerdal -Sveriges Geologiska Undersökning
 • Klas Köhler -Länsstyrelsen
 • Leo Regazzoni -Lektus
 • Lorena Olivares -SIS
 • Maria Sundesten, Sweco
 • Martin Palmqvist - EnviFix
 • Patrik Von Heijne -Trafikverket
 • Paul Frogner-Kockum -Statens Geotekniska institut
 • Per Nilsson -Naturvårdsverket
 • Peter Harms-Ringdahl -EnviFix
 • Pär-Erik Back -Statens Geotekniska Institut
 • Joseph Jersak -SAO Consulting
 • Thomas Jansson -Geosyntec Consultants
 • Ylva Persson -Trafikverket
 • Åsa Granath - Naturvårdsverket