Om portalen

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

SGF är huvudman för Undersökningsportalen och initierade projektet 2018. NaturvårdsverketSGISGU Trafikverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och SBUF och har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet i uppbyggnadsskedet. Flera olika författare har varit med i arbetet att skriva och publicera informationen som finns på Undersökningsportalen. För att ge publicerat material legitimitet har en bred referensgrupp medverkat genom att granska allt material innan publicering. I referensgruppen ingår bland annat representanter från finansiärerna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling. 

Metodbeskrivningarna och informationen på www.fororenadeomraden.se och underliggande sidor skall inte användas som en manual för att genomföra en undersökning utan är tänkt att att vara ett stöd i undersökningsprocessen och ge utökad kunskap om de metoder som finns tillgängliga. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på www.fororenadeomraden.se kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på webbplatsen.

Login Form