Rengöring

All utrustning som återanvänds och som kommer i kontakt med det vatten som ska provtas, måste rengöras mellan provtagningspunkter. Detta görs vanligtvis genom att utrustningen tvättas med någon form av diskmedel lämplig för ändamålet och sedan sköljs med ljummet vatten och torkas. Men det kan också inkludera olika varianter av mekanisk rengöring (torka/skrubba) eller mer avancerade former av behandling med ånga eller syror.

Att tänka på

För att bekräfta att rengöringen är tillräcklig kan rengöringsblankprov på utrustning insamlas. Det görs genom att vatten som är garanterat fritt från de förorenande ämnena av intresse, sköljer av eller passerar genom samma utrustning. Vattnet samlas upp direkt i samma typ av provkärl som används för att ta de ordinarie proverna och skickas på samma analyser. Analysresultaten inte innehålla de aktuella föroreningarna om dekontamineringen är lyckad. Om rengöringsblankprov ska tas på utrustning är det viktigt att vattnet som används inte kommer i kontakt med annat än de vanliga proverna, (t.ex. en tratt). Detta då källan till eventuell detektion inte kan säkerställas. Blankprov på utrustning och andra kvalitetsprov finns vidare beskrivna i kontrollprover samt externt referensmaterial (ISO 2009; Nielsen 2006).

Utöver korskontaminering genom utrustning är det viktigt att byta handskar mellan varje provtagningspunkter, rengöra all provtagningsutrustning inklusive borrigg och spadar m.m. på lämpligt sätt. Nivån på rengöringen avgörs av kvalitetskrav inom undersökningen, men som ett minimum ska en mekanisk rengöring (fysiskt avlägsna genom att torka av) mellan provpunkterna genomföras.

Referenser

ISO. 2009. ISO 5667-11 Water Quality - Sampling Part 11: Guidance on Sampling of Groundwaters.

Nielsen, D. M. 2006. “Practical Handbook of Environmental Site Characterization and Ground-Water Montioring, 2nd Ed.”