Undersökningsportalen

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ligger ute på remiss. Hjälp gärna till: Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

 

På Undersökningsportalen beskrivs hur olika undersökningsstrategier, undersökningsmetoder och fältanalyser för förorenade områden bör genomföras, samt vanligt förekommande föroreningar. Projektet är en vidareutveckling av SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. Syftet är att ge en lättillgänglig sammanställning över den kunskap som finns och att bidra till att rätt strategi och metodik används vid rätt tillfälle och därmed bidra till god kvalitet på resultaten. Samtliga texter på hemsidan ligger enbart ute på remiss (lämna gärna synpunkter till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) och för råd om undersökningar hänvisas läsaren tills vidare till: Fälthandbok förorenade områden 2:2013