Fältanalyser

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

XRF för fältbruk är handhållen och används för analys av insamlade och preparerade prover eller direkt av schaktväggar. Immunoassay görs på insamlade prover och innebär att biomarkörer, i form av antikroppar med specifika bindningsegenskaper för det analyserade ämnet, tillsätts provet.

En del av fältanalyserna görs in situ och kräver borrbandvagn till dessa hör FFDMIP och Laser induced fluorescens

För analys av flyktiga ämnen i porgas eller headspacegas i samband med provtagning av jord se separat sektion om fältanalyser av porgas, där bland annat PID och XSD beskrivs.