Provtagningsmetoder


Här beskrivs den utrustning som används för undersökning av föroreningar i olika medier. Beskrivningarna är indelade på samma sätt.

Tillämpning - I vilka förhållanden är provtagaren/metoden tillämpbar samt hur hanteras utrustningen?

Tekniska principer - Hur fungerar provtagaren/metoden?

Kvalitetskritiska faktorer - Vad påverkar kvaliteten på resultaten av provtagaren/metoden?

För- och nackdelar - Kort punktform av det som är beskrivet i längre text ovan. 

Referenser - Källor och tips var läsaren kan hitta fördjupade beskrivningar.