Ämnen och karakterisering

Här finner du info om vanliga föroreningars egenskaper, var de ofta förekommer, miljö- och hälsorisker, saker som kan vara bra att tänka på vid provtagning samt vilka åtgärder som kan vara intressanta att beakta. Irgarol och diuron finns ännu inte med på webbplatsen, men vi hänvisar så länge till Naturvårdsverkets rapporter för Diuron och Irgarol

Ämnena är grupperade på liknande sätt som riktvärden och analysresultat från labb. De ämnena som beskrivs är: