Ämnen och karakterisering

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Här finner du info om vanliga föroreningars egenskaper, var de ofta förekommer, miljö- och hälsorisker, saker som kan vara bra att tänka på vid provtagning samt vilka åtgärder som kan vara intressanta att beakta. Irgarol och diuron finns ännu inte med på webbplatsen, men vi hänvisar så länge till Naturvårdsverkets rapporter för Diuron och Irgarol

Ämnena är grupperade på liknande sätt som riktvärden och analysresultat från labb. De ämnena som beskrivs är: