Fältanalyser borrbandvagn

Här beskrivs några av de fältanalyser som används kopplade till undersökningar av förorenade områden av jord med borrbandvagn. Vissa av instrumenten går även att använda för analys i den mättade zonen och kan då även detektera halter i grundvatten.

För specifik analys av flyktiga ämnen i porgas eller headspacegas i samband med provtagning av jord se separat sektion om fältanalyser av porgas.