Finansiärer

Förutom SGF har följande organisationer bidragit med medel för att finansiera denna webbplats:

 naturvardsverket

SGInylog

SGU1

trafikverket

sbuf

fm vanster svv

fortifikationsverket