Fältanalyser

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

 

En del av fältanalyserna görs in situ och kräver borrbandvagn till dessa hör FFDMIP och Laser induced fluorescens. Analys av VOC och GC-MS görs på porgas och kan utföras kopplat direkt till sondering med  borrbandvagn eller genom analys av gasavgång från insamlade jordprover i provkärl. XRF för fältbruk är handhållen och används för analys av insamlade och preparerade prover eller direkt av schaktväggar. Immunoassay görs på insamlade prover och innebär att biomarkörer, i form av antikroppar med specifika bindningsegenskaper för det analyserade ämnet, tillsätts provet.